Szansa na życie bez długów, ale i wyjście ostateczne. Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania. Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania.

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w momencie, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Wówczas zobowiązania te są redukowane lub całkowicie umarzane przez sąd. Konsument musi m.in. udowodnić, że ta niewypłacalność nie jest z jego winy. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wierzycieli, dłużników i tytułów egzekucyjnych, a także wykaz spłat wierzytelności.

Do zalet niewątpliwie możemy zaliczyć:

  • SPOKÓJ i KOMFORT PSYCHICZNY – z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą już dłużej nękać swoich dłużników.
  • SPŁATA CZĘŚCI DŁUGU I TO W DOGODNYCH RATACH – ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli konsument będzie prawidłowo wykonywał ustalony plan spłaty to może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie części lub całości długu. Całkowite oddłużenie, bez ustalania planu spłaty, możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
  • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO I SĄDOWEGO – wszelkie egzekucje komornicze zostają umorzone z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
  • WYKREŚLENIE Z REJESTRU DŁUŻNIKÓW
  • ODDŁUŻENIE – część długów jest umarzana a w wyjątkowych przypadkach może zostać umorzona całość. Konsument, który ogłosił upadłość, nie musi martwić się o konieczność spłaty wszystkich swoich długów. Jest to istotne, gdy mamy do czynienia ze spornym zadłużeniem.
  • ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK


Im dłużej będziesz zwlekał z decyzją o zgłoszeniu swojej upadłości tym większe pieniądze pozostawisz źle zagospodarowane. Twoim wyjście jest podjęcie często nie łatwej, ale bardzo korzystnej do obecnej sytuacji decyzji o złożeniu upadłości konsumenckiej. Ta forma wyczyszczenia swojego zadłużenia jest coraz bardziej popularna na krajowym rynku a co za tym idzie jej zasady są modyfikowane, aby umożliwić to jak największej ilości osób.
Nasza firma czerpie swoje doświadczenia z partnerskich rynków zagranicznych, gdzie upadłość konsumencka jest już od dawna znanym i skutecznie stosowanym produktem finansowo oddłużeniowym. Opierając na tym swoje doświadczenie przy naszej współpracy z Klientami posiadamy bardzo wysoka skuteczność a naszą najwyższą rekomendacją jest polecenie naszych obecnych Klientów. Podejmując decyzję o wyborze naszej oferty może to być najbardziej trafna decyzja jaka została podjęta przez Ciebie w tym roku.